»Dokler naročila ne potrdite s klikom na: strinjam se s pogoji uporabe, izvedi nakup, je naročilo možno spreminjati. S klikom na: pregled/nakup, pod vsebino košarice, se vrnemo na seznam izbranih artiklov. Na levi strani vsakega artikla je gumb: odstrani, s klikom nanj poljubno brišemo izdelke, ki smo jih poprej že dodali v košarico.

SOM, d.o.o. preko www.som.si prejeta naročila obravnava kot nepreklicna. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo delno ali v celoti prekliče v času od izdaje naročila do prejema obvestila o nakupu, tako da pokliče na 02/720-00-75 (Mitja).«